Úvod

Ocelové kulaté a ostrohranné abrazivo Ervin Amasteel


Světový standard kvality

Integrita: 

Celosvětově respektovaná autorita:
Ervin Amasteel  je všeobecně uznávaným měřítkem kvality od roku 1920, kdy John F. Ervin vyvinul speciální proces výroby ocelových abraziv, který je dodnes používána všemi výrobci.  Rovněž Ervinovo testovací zařízení používají všichni výrobci kvalitních ocelových abraziv pro porovnávání vlastností svých produktů s ostatními. Amasteel je pravděpodobně nejprodávanější značkou ocelových abraziv pro technologii otryskávání na světě.

Kvalita:
Cílem po desetiletí rozvíjeného Ervinova výrobního procesu je zajištění stálé produkce homogenní martenzitické mikrostruktury oceli.  Ta je klíčová, neboť optimální výkonnost abraziv Ervin Amasteel je odvozena od konzistentního chemického složení a mikroskopické struktury. Prudkým zchlazením rozžhavené suroviny ve vodě dojde k okamžitému “zmrazení” ideální mikrostruktury. Neustále sledujeme kvalitu a srovnáváme své výrobky s ostatními a můžeme tak snadno doložit, že abraziva Ervin Amasteel vykazují konzistentní kvalitu a lepší výkonnost než materiály od jiných dodavatelů.

Spolehlivost:
Ervin Amasteel považuje konzistentní kvalitu za velmi důležitou a denně kontroluje dodržování výrobních standardů. Cílem je zajistit, aby každý vyrobený sáček abraziva odpovídal náročným, výrobcem dobrovolně přijatým parametrům a ověřit shodu se specifikací norem SAE/ISO jako standard. A také, u Ervin Amasteel zákazníci vědí, kde bylo jimi kupované abrazivo vyrobeno.

Vynikající výkonnost:
Testy prováděnými v laboratorních podmínkách u společnosti Ervin Amasteel bylo prokázáno, že naše abraziva vykazují v porovnání se stejnými produkty průměrně o 18% lepší životnost a schopnost přenosu energie. Ervin Amasteel přísně dodržuje optimální hodnoty tvrdosti, rozměrů a tvaru zrn, metalurgické mikrostruktury a chemického složení, aby se zákazník mohl plně spolehnout, že náš výrobek bude vždy podávat výkon nejvyšší úrovně.

Cenová výhodnost:
Volba kulatých a ostrohranných ocelových abraziv Ervin Amasteel poskytuje možnost snížit výrobní náklady. Nižší spotřeba abraziva je jen jedním z efektů – redukce nákladů na pracovní sílu díky zrychlení procesu tryskání a zamezení nutnosti opakovaného tryskání ve spojení s nižší spotřebou elektrické energie a nižším opotřebením tryskacích zařízení představují daleko vyšší úspory, které zákazník okamžitě zaregistruje. Ervin Amasteel rovněž poskytuje technickou podporu při stanovení optimálního typu abraziva a správného nastavení tryskacího zařízení. Tím je zajištěna celková optimalizace tryskacího procesu.