Home

Śruty Kuliste i Łamane Ervin Amasteel
Światowy Standard Jakości

Światowy Autorytet:
Ervin Amasteel od 1920 roku jest wzorcem ścierniw staliwnych, kiedy to John F. Ervin jako pierwszy opracował proces odlewania śrutu staliwnego, który jest do dzisiaj wykorzystywany przez wszystkich producentów. Maszyna testowa Ervin jest używana przez wszystkich producentów ścierniw staliwnych aby porównywać ich wydajność. Amasteel jest marką śrutów staliwnych do obróbki strumieniowo ściernej o prawdopodobnie największej sprzedaży w świecie.

Jakość:
Proces produkcji w Ervin opracowywany i rozwijany od wielu lat w celu powtarzalnej produkcji staliwa o jednorodnej mikrostrukturze martenzytycznej. Ma to znaczenie, ponieważ optymalna wydajność ścierniwa Ervin wywodzi się z jego jednorodnego składu i struktury mikroskopowej. Hartowanie surowca w wodzie zapewnia natychmiastowe “zamrożenie” idealnej mikrostruktury. Nieustannie się porównujemy i możemy wykazać, że produkt Ervin jest po prostu bardziej jednorodny i lepszy pod względem wydajności niż materiał od innych dostawców.

Powtarzalność:
Ervin Amasteel traktuje stabilną jakość bardzo poważnie, standardowo codziennie badając swoją produkcję, aby każdy worek produktu spełniał wymagające parametry zgodności z normami SAE / ISO. Klienci Ervin Amasteel wiedzą, gdzie został wyprodukowany zakupiony przez nich śrut.

Najwyższa Wydajność:
W badaniach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych w firmie Ervin Amasteel nasze ścierniwo przewyższa konkurentów średnio o co najmniej o 18% w odniesieniu do trwałość i przekazanej energii. Ervin rygorystycznie osiąga optymalne twardości, granulacji, mikrostruktury metalurgicznej, składu chemicznego i formy fizycznej, aby Klient był pewny, że wydajność naszego produktu konsekwentnie pozostaje na najwyższym poziomie.

Korzyści:
Wybór śrutów kulistych i łamanych Ervin Amasteel daje możliwość obniżenia kosztów procesu. Mniejsze zużycie materiału jest tylko częśiową korzyścią- niższe koszty robocizny z powodu szybszego przebiegu procesu i mniejsza potrzeba powtórnego oczyszczania, w połączeniu z niższym rachunkiem za energię i zmniejszeniem zużycia maszyny do oczyszczania, stanowią znacznie większe oszczędności, które klient odczuje natychmiast. Ervin Amasteel jest gotów zapewnić wsparcie techniczne w celu właściwego doboru ścierniwa metalicznego i ocenić wszystkie kwestie dotyczące nastaw urządzenia, co zapewnia pełną optymalizację procesu obróbki strumieniowo ściernej.